Historik

Storbandet bildades under namnet Swing & Sweet Big Band den 17 juni 1976 i Garphyttan med musikanter från Garphyttans Amatörmusikerförening. Initiativtagare var saxofonisten Lars Holmberg. Storbandet startade som en studiecirkel. Repetitionerna började kort därefter i Hjärstaskolan i Örebro.


(Swing & Sweet Big Band 1978)

Bandets första sättning var 4 saxofoner, 3 trumpeter, 1 trombon, samt komp med gitarr, bas, och trummor. Piano skulle bandet klara sig utan. Musikstilen var hämtad från USA och från tiden 1925-30. Den spelades av bland andra Fletcher Hendersson och en tidig Duke Ellington.

Första spelningen var i Ånnaboda inför en stor facklig samling. Bandet fortsatte att repetera och blev med åren allt bättre. Spelningarna blev också flera, bland annat på marknadsafton i Örebro och på några politiska partiers förbunds- och riksstämmor.


(Swing & Sweet Big Band 1981)

1981 utökades antalet musiker till ett mer fullödigt storband med 5 saxofoner, 3 trumpeter, 3 tromboner samt fullt komp med piano, gitarr, bas och trummor. Lars Holmberg valde kort därefter att sluta för att starta ett nytt band med ursprungssättningen och dess musikinriktning. Än idag driver Lars detta band, Holmbergs Swingband.

1982 blev Alf Larsson storbandets nya repetitör. En hel del nya arrangemang inköptes och bandet utökades med en sångerska. Bandet deltog på storbandsfestivaler i Kumla, Fagersta samt Brunnsparken. En spelning att minnas var Lunchmusiken, som sändes ut över hela Sverige genom radions program 3.


(Swing & Sweet Big Band 1984)

Anders Evaldsson och Torbjörn Roos satte sedan ytterligare ny fart i bandet som repetitörer under några år i slutet på 1980-talet. Lars Kallin skrev många arrangemang. Storbandet spelade nu upp till dans på Grand Hotel, Stora Hotellet, Örebro Slott, marknadsafton och vid många andra festligare tillfällen. På den vägen fortsätter det än i dag.


(Swing & Sweet Big Band 1992)

1991 är det Håkan Olsson som ansvarar för taktpinnen. Håkan är dessutom en duktig arrangör och jobbar hårt med storbandets dans- och konsertrepertoar.


(Swing & Sweet Big Band 1999)


Orkestern har alltid haft duktiga arrangörer i sina led. Dessa har på ett påtagligt sätt bidragit till bandets repertoar och många arrangemang spelas bara av Örebro Storband.


(Örebro Storband 2004)

Det vokala inslaget har alltid varit ett av orkesterns adelsmärken. En stor del av repertoaren består av arrangemang där orkesterns sångerska spelar en framträdande roll. Örebro Storbands vokalist sedan 1994 är Malin Nilsson.


(Örebro Storband 2008)

Bandet drivs sedan cirka 30 år som en ideell förening. År 2004 bytte storbandet namn till Örebro Storband.